Inici  »  Avis legal

Avis legal

La Fundació Dexeus Dona, amb nom fiscal Fundación Santiago Dexeus Font, amb domicili a la Gran Via Carles III 71-75 08028 Barcelona i NIF G60898194, pretén amb aquest portal web contribuir a l’accés a una informació rellevant, actualitzada i accessible sobre temes mèdics i activitats docents, destinada als professionals de la salut amb especial interès en les àrees de l’obstetrícia, la ginecologia, la medicina de la reproducció i el diagnòstic ginecològic per la imatge.

Es prega llegir amb atenció les següents condicions d’ús.
A l’accedir i a l’utilitzar aquest lloc, Vostè està acceptant acomplir aquestes normes.


Declinació de Responsabilitat

Ni dexeuscampus.com, ni la Fundació Dexeus Dona, no fan cap representació o garantia pel que es refereix a l’ús de la informació d’aquest lloc web. A l’accedir aquest lloc, Vostè accepta que tot l’accés, el seu ús i la informació continguda, és al seu propi risc.

Ni dexeuscampus.com, ni la Fundació Dexeus Dona, no seran responsables de cap manera de danys directes, incidentals, consegüents, indirectes o punitius que sorgeixin de l’accés, ús o incapacitat per la seva part d’usar aquest lloc, ni de cap error o omissió en el contingut de la seva informació.


Política de privacitat

El Responsable del Tractament, la Fundació Dexeus Dona, amb nom fiscal Fundación Santiago Dexeus Font, amb domicili a la Gran Via Carles III 71-75 08028 Barcelona i NIF G60898194, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, referent a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament i lliure circulació de dades personals, d’ara endavant RGPD, l’informa que les seves dades es tractaran amb l’objectiu de proporcionar-li informació relativa a cursos, congressos, assistències formatives i activitats científiques o docents de l’Entitat, i també per a enviar-li butlletins, publicacions o altres comunicacions de l’Entitat relatives a la seva activitat que li puguin interessar. Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a les prestacions descrites per part de l’Entitat.

La base jurídica per al tractament de les dades és el consentiment de la persona. Les dades proporcionades seran conservades mentre no es revoqui el consentiment.

També se l’informa del tractament de dades de videovigilància per a garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions. Les seves dades seran tractades en compliment d’una missió d’interès públic. Les dades es conservaran durant el termini d’1 mes. Excepte en els casos en què siguin requerides per les Forces i Cossos de Seguretat o per jutjats o tribunals. Així mateix, l’informem que no es preveuen transferències internacionals.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició de les seves dades d’acord amb el que es disposa en la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades en el correu electrònic dpd@dexeus.com. En qualsevol dels casos, haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o equivalent.

Així mateix, l’informem del seu dret, en cas que no estigui d’acord amb el tractament fet per la nostra Entitat, o que consideri vulnerats els seus drets, a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de dades (Agencia Española de Protección de datos).


Registre i cookies

Àrees del lloc dexeuscampus.com poden ser accessibles únicament després de registrar-se. Atès que la verificació per confirmar si algú està autoritzat per accedir a continguts dins del lloc es realitza verificant el cookie durant la visita, és necessari acceptar cookies pròpies o de tercers per a permetre’n l’ús. No obstant això, després de visitar dexeuscampus.com, vostè té la llibertat d’esborrar aquest cookie del seu ordinador. Per al registre de l’usuari, s’utilitza una base de dades central de registre d’usuaris.

La informació personal que vostè ens faciliti ens permetrà oferir-li una informació d’usuari feta a la seva mida que s’adapti a les seves necessitats i interessos. L’anàlisi de dades relatives a les operacions del lloc serà conduïda sense vinculació a dades personalment identificables sempre que sigui possible.

El lloc dexeuscampus.com compta amb mesures de seguretat per protegir la pèrdua, el mal ús i l’alteració de dades personals que són controlades per vostè. A més, recomanem molt especialment no divulgar el seu nom d’usuari i contrasenya a ningú. Les dades de registre del lloc són emmagatzemades en un servidor segur que resideix darrere d’un tallafoc després d’arribar a dexeuscampus.com. El tallafoc ha estat dissenyat per bloquejar l’accés a aquestes dades des de fora del lloc.

No obstant això, ha de recordar que Internet és un sistema públicament accessible. Cada vegada que la informació es posada a la seva disposició en línia, això és a risc seu, ja que podria perdre’s en el camí o ser processada per tercers no autoritzats.


Enviament de butlletins per correu electrònic

En el cas que Vostè se subscrigui a butlletins via correu electrònic, cadascun dels missatges inclourà instruccions que expliquen com acabar amb la seva subscripció.

¿Cómo podemos ayudarte?

Te informamos que los datos de carácter personal que proporciones rellenando el presente formulario serán tratados por Fundación Dexeus Mujer como responsable de esta web. La finalidad de la recogida y tratamiento de estos datos es contactar contigo en referencia a tu solicitud y en caso de que expresamente nos autorices enviarte información sobre actividades, promociones y/o servicios y nuestro boletín informativo periódico. La legitimación se realiza a través del consentimiento del interesado. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos ante el delegado de protección de datos en dpd@dexeus.com así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra política de privacidad.

How can we help you?

We inform you that the personal data that you provide by filling in this form will be treated by Dexeus Mujer Foundation as responsible for this website. The purpose of collecting and processing this data is to contact you regarding your request and in the event that you expressly authorize us to send you information on activities, promotions and / or services and our periodic newsletter. The legitimation is carried out through the consent of the interested party. You can exercise your rights of access, rectification, limitation and delete the data before the data protection officer at dpd@dexeus.com as well as the right to file a claim with a control authority. You can consult the additional and detailed information on Data Protection in our privacy policy.

Com et podem ajudar?

T'informem que les dades de caràcter personal que ens facilitis omplint aquest formulari seran tractades per Fundació Dexeus Dona com a responsable d'aquesta web. La finalitat de la recollida i tractament d'aquestes dades és contactar amb tu en referència a la teva sol·licitud i, en cas que expressament ens hi autoritzis, enviar-te informació sobre activitats, promocions i/o serveis i el nostre butlletí informatiu periòdic. La legitimació es fa a través del consentiment de l'interessat. Podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades davant el delegat de protecció de dades a dpd@dexeus.com, i també podràs exercir el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra política de privacitat.