Residència MIR en obstetrícia, ginecologia i reproducció

Des de 1976, Unitat Docent reconeguda pel Programa Nacional de Metge Intern Resident (MIR)

Sol·licitar plaça de resident en Dexeus

Residència en Dexeus

El Departament d’Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció de Dexeus Dona constitueix una Unitat Docent del Hospital Universitari Dexeus reconeguda l’any 1976 pel Programa Nacional de Metge Intern Resident (MIR) i actualment regulada pel Reial Decret 127/1984, d’11 de gener, pel qual es regula la formació mèdica especialitzada i l’obtenció del títol de Metge Especialista.

El nostre centre es dedica a formar futurs especialistes en obstetrícia i ginecologia, d’acord amb el programa oficial de l’especialitat (Ordre SAS/1350/2009), en règim de residència i amb una durada de quatre anys. Cada any s’incorporen tres nous residents MIR, cosa que fa un total de 12 metges residents de forma permanent, els quals aprenen i participen de l’activitat assistencial del Departament.

El programa formatiu dels residents MIR del departament és molt complet, i inclou rotacions en els serveis d’Obstetrícia, Ginecologia, Diagnòstic per la Imatge i Reproducció. Els residents fan les rotacions tant en l’àrea de consultes com en la de quiròfans i paritoris.

TOUR Virtual Obstetrícia
TOUR Virtual Reproducció
Veure Guia Docent / Itinerari Formatiu
Veure Cronograma de rotacions

La programació de les activitats i les rotacions dels residents d’Obstetrícia i Ginecologia inclou, a més dels aspectes teoricopràctics habituals de l’especialitat, una preparació exhaustiva per a la realització de tasques de recerca mèdic-biològica, bioestadística mèdica, etc. Amb aquesta finalitat, els residents assisteixen a cursos de formació continuada, col·laboren en les línies de recerca del Departament i participen en la redacció d’articles científics relacionats amb les investigacions realitzades durant la seva residència.

La totalitat de l’activitat assistencial, formativa i científica desenvolupada a cada curs es recull puntualment al «Llibre curricular»

Els residents tenen a la seva disposició a l’Aula Virtual tot el material formatiu corresponent a les classes, sessions clíniques i cursos realitzats durant els seus anys de resident.

aula.campusdexeus.com

Solicitut de plaça

Una vegada fet l’examen MIR, els candidats a les places de resident MIR en Obstetrícia i Ginecologia del nostre centre ens han d’enviar la documentació següent:

 • Número d’ordre MIR. D’acord amb la normativa vigent, és condició indispensable per a sol·licitar una plaça de resident en un centre o institució de titularitat privada com el Departament d’Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció de l’Hospital Universitari Dexeus, que l’interessat hagi obtingut una puntuació total individual a la qual correspongui un número d’ordre igual o menor al total de places convocades per a la seva titulació pel sistema de residència en el sector públic.
 • Curriculum vitae actualitzat.
 • Expedient acadèmic complet.
 • Carta de motivació argumentat les raons de selecció de l’especialitat i els motius d’interès pel nostre Centre.

La sol·licitud, junt amb tots els documents, s’ha d’enviar per correu electrònic a:

Secretaria de la Comissió MIR
Comissió de Docència
Departament d’Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció
Hospital Universitari Dexeus. Barcelona
comisionmir@dexeus.com

En cas que necessiteu més informació, podeu contactar amb la nostra secretaria trucant als telèfons 93 227 47 01 o 93 227 47 10 (horari de 8.00 a 15.00h.).

* La informació per a la sol·licitud de plaça de resident també la podeu trobar a l’àrea de docència de la Web de l’Hospital Universitari Dexeus.

La selecció dels residents no es basa únicament en el número d’ordre MIR i l’expedient acadèmic. També hi ha un procés de selecció addicional, que consisteix en una o més entrevistes personals amb el Comitè Avaluador de les candidatures. Aquest Comitè està integrat per un mínim de 4 dels següents càrrecs de Dexeus Dona:

 • Director del Departament
 • Director Assistencial
 • President de la Comissió de Docència
 • Coordinador de la Comissió MIR
 • Direcció de Recursos Humans
 • Tutor de residents
 • Representant dels residents


Els candidats entrevistats són informats de la decisió presa pel Comitè Avaluador. Als candidats seleccionats, se’ls lliura el document de conformitat corresponent. A partir d’aquest moment, poden triar la plaça i completar així els tràmits per a l’ingrés en el programa de residents del nostre departament.

Abans de l’inici de la residència, els nous Metges Residents en Obstetrícia i Ginecologia són rebuts oficialment en el Departament d’Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció de Dexeus Dona, en un acte d’acollida per part de la Direcció del centre.

A cada resident se li assignarà un tutor, el qual s’encarregarà del seu seguiment i de les avaluacions periòdiques i anuals. La tasca dels tutors no es limita a supervisar la trajectòria formativa dels MIR; també els orienten i els aconsellen durant la seva residència, i fan de mediadors en cas d’un possible conflicte.

Reprodueix vídeo

«Et donem 5 motius perquè no dubtis a triar el nostre hospital per a fer la teva residència».

Dra. Claudia Montero i Dra. Janire Zarragoitia

Residents d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Universitari Dexeus

¿Cómo podemos ayudarte?

Te informamos que los datos de carácter personal que proporciones rellenando el presente formulario serán tratados por Fundación Dexeus Mujer como responsable de esta web. La finalidad de la recogida y tratamiento de estos datos es contactar contigo en referencia a tu solicitud y en caso de que expresamente nos autorices enviarte información sobre actividades, promociones y/o servicios y nuestro boletín informativo periódico. La legitimación se realiza a través del consentimiento del interesado. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos ante el delegado de protección de datos en dpd@dexeus.com así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra política de privacidad.

How can we help you?

We inform you that the personal data that you provide by filling in this form will be treated by Dexeus Mujer Foundation as responsible for this website. The purpose of collecting and processing this data is to contact you regarding your request and in the event that you expressly authorize us to send you information on activities, promotions and / or services and our periodic newsletter. The legitimation is carried out through the consent of the interested party. You can exercise your rights of access, rectification, limitation and delete the data before the data protection officer at dpd@dexeus.com as well as the right to file a claim with a control authority. You can consult the additional and detailed information on Data Protection in our privacy policy.

Com et podem ajudar?

T'informem que les dades de caràcter personal que ens facilitis omplint aquest formulari seran tractades per Fundació Dexeus Dona com a responsable d'aquesta web. La finalitat de la recollida i tractament d'aquestes dades és contactar amb tu en referència a la teva sol·licitud i, en cas que expressament ens hi autoritzis, enviar-te informació sobre activitats, promocions i/o serveis i el nostre butlletí informatiu periòdic. La legitimació es fa a través del consentiment de l'interessat. Podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades davant el delegat de protecció de dades a dpd@dexeus.com, i també podràs exercir el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra política de privacitat.