Inici  »  Política de privacitat

Política de privacitat

El Responsable del Tractament, la Fundació Dexeus Dona, amb nom fiscal Fundación Santiago Dexeus Font, amb domicili a la Gran Via Carles III 71-75 08028 Barcelona i NIF G60898194, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, referent a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament i lliure circulació de dades personals, d’ara endavant RGPD, l’informa que les seves dades es tractaran amb l’objectiu de proporcionar-li informació relativa a cursos, congressos, assistències formatives i activitats científiques o docents de l’Entitat, i també per a enviar-li butlletins, publicacions o altres comunicacions de l’Entitat relatives a la seva activitat que li puguin interessar. Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a les prestacions descrites per part de l’Entitat

La base jurídica per al tractament de les dades és el consentiment de la persona. Les dades proporcionades seran conservades mentre no es revoqui el consentiment.

També se l’informa del tractament de dades de videovigilància per a garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions. Les seves dades seran tractades en compliment d’una missió d’interès públic. Les dades es conservaran durant el termini d’1 mes, excepte en els casos en què siguin requerides per les Forces i Cossos de Seguretat o per jutjats o tribunals. Així mateix, l’informem que no es preveuen transferències internacionals.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició de les seves dades d’acord amb el que es disposa en la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades en el correu electrònic dpd@dexeus.com. En qualsevol dels casos, haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o equivalent.

Així mateix, l’informem del seu dret, en cas que no estigui d’acord amb el tractament fet per la nostra Entitat, o que consideri vulnerats els seus drets, a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de dades (Agencia Española de Protección de datos).

¿Cómo podemos ayudarte?

Te informamos que los datos de carácter personal que proporciones rellenando el presente formulario serán tratados por Fundación Dexeus Mujer como responsable de esta web. La finalidad de la recogida y tratamiento de estos datos es contactar contigo en referencia a tu solicitud y en caso de que expresamente nos autorices enviarte información sobre actividades, promociones y/o servicios y nuestro boletín informativo periódico. La legitimación se realiza a través del consentimiento del interesado. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos ante el delegado de protección de datos en dpd@dexeus.com así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra política de privacidad.

How can we help you?

We inform you that the personal data that you provide by filling in this form will be treated by Dexeus Mujer Foundation as responsible for this website. The purpose of collecting and processing this data is to contact you regarding your request and in the event that you expressly authorize us to send you information on activities, promotions and / or services and our periodic newsletter. The legitimation is carried out through the consent of the interested party. You can exercise your rights of access, rectification, limitation and delete the data before the data protection officer at dpd@dexeus.com as well as the right to file a claim with a control authority. You can consult the additional and detailed information on Data Protection in our privacy policy.

Com et podem ajudar?

T'informem que les dades de caràcter personal que ens facilitis omplint aquest formulari seran tractades per Fundació Dexeus Dona com a responsable d'aquesta web. La finalitat de la recollida i tractament d'aquestes dades és contactar amb tu en referència a la teva sol·licitud i, en cas que expressament ens hi autoritzis, enviar-te informació sobre activitats, promocions i/o serveis i el nostre butlletí informatiu periòdic. La legitimació es fa a través del consentiment de l'interessat. Podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades davant el delegat de protecció de dades a dpd@dexeus.com, i també podràs exercir el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra política de privacitat.