Premi Fundació Dexeus Dona

D’àmbit internacional, el premi que anualment atorga la Fundació Dexeus Dona reconeix la tasca de persones relacionades amb la salut de la dona que, per la seva labor professional o social, hagin realitzat una aportació de valor o tinguin una trajectòria notòria.

Les candidatures han de ser presentades per acadèmies, centres culturals i de recerca, universitats, societats científiques i altres institucions o personalitats. Són excloses les candidatures presentades pels qui sol·licitin el premi per a si mateixos, o per a les organitzacions a les quals representin.

Les candidatures proposades han d’acreditar entre els seus mèrits el de posseir la màxima exemplaritat, i hauran de demostrar la transcendència de la seva obra.

Logo Fundación Dexeus Mujer

Convocatòria XVIII Premi Fundació Dexeus Dona - Any 2023

 • Premi concedit a la persona, persones, equip de treball o institució la trajectòria professional de la qual o línia de recerca continuada representi una contribució rellevant en el camp de les Ciències de la Salut, especialment referides a la dona i particularment en l’àmbit de l’Obstetrícia, la Ginecologia i la Medicina de la Reproducció.
 • El PREMI es de caràcter internacional.
 • El Premi consta d’un diploma acreditatiu i una dotació en metàl·lic de7.500 Euros. Si aquest Premi fos compartit, correspondrà a cada guardonat una part proporcional de la seva quantia. Per a rebre el diploma i la dotació econòmica, el premiat haurà de recollir personalment la distinció en l’acte organitzat amb motiu d’aquest lliurament.
 • Convocatòria 2023 tancada.
 • Descarregar formulari de sol·licitud (Word).
 • Descarregar bases de la convocatòria (PDF).
 1. PREMI concedit a la persona, persones, equip de treball o institució la trajectòria professional de la qual o línia de recerca continuada representi una contribució rellevant en el camp de les Ciències de la Salut, especialment referides a la dona i particularment en l’àmbit de l’Obstetrícia, la Ginecologia i la Medicina de la Reproducció.
 2. El PREMI es de caràcter internacional.
 3. El PREMI tindrà el seu propi jurat, constituït pels membres del Comitè Científic de la Fundación Dexeus Mujer. Posteriorment podran afegir-se a aquest Jurat els membres guardonats en les convocatòries precedents.
 4. Les candidatures seran presentades per acadèmies, centres culturals i de recerca, universitats, societats científiques i altres institucions i personalitats, als qui els membres del Jurat convidin a fer-ho.
 5. Seran excloses aquelles candidatures presentades pels qui sol·licitin el premi per a si mateixos o per a les organitzacions a les quals representin.
 6. Les candidatures proposades han d’acreditar entre els seus mèrits el de posseir la màxima exemplaritat, i hauran de demostrar la transcendència de la seva obra.
 7. La Fundació Dexeus Dona o, per delegació d’aquesta, el Jurat, no prendrà en consideració les candidatures que no compleixin aquests requisits essencials.
 8. Els interessats a optar per aquest Premi, hauran de realitzar la corresponent sol·licitud exclusivament per correu electrònic a l’adreça fundacion@dexeus.com, adjuntant el formulari de sol·licitud degudament emplenat i amb l’exposició detallada dels mèrits extraordinaris de la candidatura i de la seva transcendència.
 9. Les candidatures que no compleixin els requisits anteriors no seran admeses. En tot cas, la documentació presentada no serà retornada, ni es mantindrà correspondència sobre el particular. Es guardarà l’anonimat de totes les candidatures rebudes, a excepció del nom del guardonat, que es donarà a conèixer en el seu moment.
 10. Correspon al president del Jurat organitzar i dirigir les deliberacions, i també les votacions que calgui realitzar.
 11. El sistema de votació s’establirà de manera que promogui fins al final l’elecció successiva dels candidats preferits per la majoria del Jurat. A aquest efecte, el vot haurà de ser expressat sempre en sentit positiu.
 12. El vot és indelegable i haurà de ser emès personalment per cadascun dels membres del Jurat en el moment en què es procedeixi a la votació. En cadascuna de les votacions només hi podran participar els qui hagin estat presents en la deliberació que l’hagi precedit. El PREMI s’atorgarà a la candidatura que obtingui la majoria dels vots del Jurat El President disposarà d’un vot de qualitat.
 13. El PREMI consta d’un diploma acreditatiu i una dotació en metàl·lic de 7.500 Euros. Si aquest PREMI fos compartit, correspondrà a cada guardonat una part proporcional de la seva quantia. Per a rebre el diploma i la dotació econòmica, el premiat haurà de recollir personalment la distinció en l’acte organitzat amb motiu d’aquest lliurament.
 14. La tributació del PREMI està subjecta a la legislació fiscal vigent i és responsabilitat del guardonat.
 15. La documentació haurà de presentar-se en llengua castellana o, si es presentés en llengua estrangera, acompanyada de la seva traducció corresponent al castellà.
 16. La decisió del Jurat serà inapel·lable i es comunicarà als interessats per escrit immediatament després de la seva decisió.
 17. El lloc i la data del lliurament del PREMI s’anunciaran amb suficient antelació.
 18. La Fundació Dexeus Dona compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, específicament, manté el compromís de confidencialitat sobre qualsevol dada aportada.
 19. El fet de concursar en aquest PREMI DE LA FUNDACIÓ DEXEUS DONA suposa l’acceptació d’aquest reglament.

¿Cómo podemos ayudarte?

Te informamos que los datos de carácter personal que proporciones rellenando el presente formulario serán tratados por Fundación Dexeus Mujer como responsable de esta web. La finalidad de la recogida y tratamiento de estos datos es contactar contigo en referencia a tu solicitud y en caso de que expresamente nos autorices enviarte información sobre actividades, promociones y/o servicios y nuestro boletín informativo periódico. La legitimación se realiza a través del consentimiento del interesado. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos ante el delegado de protección de datos en dpd@dexeus.com así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra política de privacidad.

How can we help you?

We inform you that the personal data that you provide by filling in this form will be treated by Dexeus Mujer Foundation as responsible for this website. The purpose of collecting and processing this data is to contact you regarding your request and in the event that you expressly authorize us to send you information on activities, promotions and / or services and our periodic newsletter. The legitimation is carried out through the consent of the interested party. You can exercise your rights of access, rectification, limitation and delete the data before the data protection officer at dpd@dexeus.com as well as the right to file a claim with a control authority. You can consult the additional and detailed information on Data Protection in our privacy policy.

Com et podem ajudar?

T'informem que les dades de caràcter personal que ens facilitis omplint aquest formulari seran tractades per Fundació Dexeus Dona com a responsable d'aquesta web. La finalitat de la recollida i tractament d'aquestes dades és contactar amb tu en referència a la teva sol·licitud i, en cas que expressament ens hi autoritzis, enviar-te informació sobre activitats, promocions i/o serveis i el nostre butlletí informatiu periòdic. La legitimació es fa a través del consentiment de l'interessat. Podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades davant el delegat de protecció de dades a dpd@dexeus.com, i també podràs exercir el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra política de privacitat.