Programes de Responsabilitat Social

Els programes de Responsabilitat Social Corporativa que desenvolupa la Fundació permeten realitzar una assistència social gratuïta en les següents àrees:

Logo Fundación Dexeus Mujer

Missió humanitària de caràcter assistencial alhora que formativa a Camerun

Al llarg de dues setmanes al febrer- març de 2023, la Fundació Dexeus Dona ha realitzat una nova missió humanitària de caràcter assistencial a Àfrica.

Els ginecòlegs Dr. Pere Barri Soldevila, Dr. Alberto Rodríguez Melcón, Dra. Núria Barbany Freixa, Dr. Manuel Sánchez Prieto, Dra. Clàudia Montero Carreras i Dra. Maria Pellisé Tintoré s’han traslladat juntament amb altres especialistes a Bangoulap, un llogaret en la comuna de Bangangté, a la regió occidental de Camerun, per a treballar com a voluntaris oferint assistència quirúrgica ginecològica a la població de la zona que ho requereixi, prèviament seleccionada per l’equip local per la seva gravetat i/o complexitat.

Les intervencions s’han realitzat en Cliniques Universitaires des Montagnes (CUM) en col·laboració amb professionals locals. El projecte té una missió clarament assistencial alhora que formativa perquè la col·laboració intensa amb els metges i cirurgians locals, facilita l’aprenentatge de noves tècniques permetent-los adquirir major coneixement, habilitats i competències en intervencions ginecològiques complexes.

Aquest projecte és una iniciativa de la Fundació Dexeus Dona i la Fundació Jean-Félicien Gacha.

Programa de preservació de la fertilitat en pacients oncològiques

Un 30% dels càncers afecten dones en edat fèrtil. Els tractaments de quimioteràpia impedeixen que aquestes dones puguin intentar ser mares fins que no hagin passat cinc anys després d’haver acabat el tractament.

Durant aquests cinc anys, les pacients viuen amb l’angoixa de no saber si el tractament les haurà deixades estèrils.

El programa de “Preservació de la fertilitat” de la Fundació Dexeus Dona intenta que tota dona en edat fèrtil a la qual se li detecta un càncer no hagi de renunciar a ser mare. El programa consisteix a oferir a la pacient la preservació dels seus òvuls o teixit ovàric abans de ser intervinguda del càncer o d’iniciar el tractament de quimioteràpia. La Fundació ofereix de manera gratuïta la punció fol·licular, una intervenció quirúrgica que permet obtenir els seus òvuls o teixit ovàric i la congelació/vitrificació a fi de poder conservar-los per al futur.

Programa de reconstrucció genital postablació

Al món hi ha uns 140 milions de nenes que han patit la mutilació genital. Les conseqüències d’aquest ritual d’iniciació impliquen dolor, falta de sensibilitat, infeccions urinàries, esquinçaments genitals, fístules i, en molts casos, esterilitat.

El programa de “Reconstrucció genital post-ablació” de la Fundació Dexeus Dona atén la dona mutilada perquè pugui recuperar no sols l’aspecte estètic, sinó la capacitat sensitiva i la satisfacció sexual, i així pugui sentir-se una dona completa. El programa consisteix a oferir a la dona que ha sofert la mutilació genital la cirurgia reconstructiva del clítoris de manera gratuïta. En el 90% s’aconsegueix la restitució anatòmica i en el 75% s’aconsegueix la restitució funcional.

El Programa de reconstrucció genital s’emmarca dins la tasca d’assistència social de la Fundació Dexeus Dona, i està liderat pel Dr. Pere Barri Soldevila, que va ser el primer metge que va dur a terme aquesta intervenció a Espanya.

Programa de reconstrucció genital postablació
Foto de Carmen Secanella

Programa d'assistència ginecològica a la dona amb discapacitat física

Les dones amb discapacitat física necessiten una atenció ginecològica diferent, ja sigui en les revisions, en com complir el seu desig de ser mares, en el seguiment de l’embaràs, en l’atenció en el part o en les intervencions quirúrgiques.

El programa “Assistència ginecològica a la dona amb discapacitat física”, de la Fundació Dexeus Dona, desenvolupa una assistència mèdica especialitzada en els camps de la ginecologia, l’obstetrícia i la reproducció que permeti millorar l’atenció de les dones amb discapacitat física.

La Fundació duu a terme aquest programa en col·laboració amb l’Institut Guttmann (centre hospitalari referent en la rehabilitació integral de persones afectades per lesió medul·lar, dany cerebral adquirit o qualsevol discapacitat d’origen neurològic), que consisteix a:

  • Crear un espai de coneixement entre els professionals d’ambdues institucions, amb l’objectiu de promoure l’assistència, la investigació, la docència i la formació en l’atenció ginecològica i obstètrica de les dones amb discapacitat física.
  • Finançar el desplaçament d’un ginecòleg especialitzat del nostre departament a l’Institut Guttmann perquè atengui aquelles dones amb discapacitat que, per les seves circumstàncies personals o d’entorn, no poden fer-ho en altres centres.

Programa Primer Impacte en la pacient diagnosticada de càncer

El diagnòstic d’un càncer comporta un gran impacte emocional en la pacient i els seus familiars que pot afectar tant en l’acceptació del procés com en l’evolució de la malaltia.

La Fundació Dexeus Dona i l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) han iniciat el programa “Primer Impacte”, que consisteix a acollir el malalt a qui s’acaba de diagnosticar càncer i la seva família, per afavorir l’adaptació a la malaltia.
En aquest programa, la Fundació Dexeus Dona finança de manera gratuïta que una psicooncòloga dugui a terme la primera atenció de la pacient després de comunicar-li el diagnòstic per identificar les necessitats mèdiques, emocionals o socials de la pacient i la seva família. Un cop identificat el nivell d’afectació emocional, la psicooncòloga, si ho creu convenient, deriva la pacient a un servei professional que cobreixi les seves necessitats i les de la família.

Voluntariat testimonial càncer de mama

La Fundació Dexeus Dona posa en marxa un programa de suport i orientació per a pacients oncològiques a través de voluntàries que hagin superat el càncer de mama.

L’objectiu d’aquest programa és que la pacient que ha superat físicament i emocionalment un càncer de mama pugui ajudar amb el seu testimoniatge a la dona diagnosticada de càncer mama, oferint-li un model d’afrontament positiu i de superació de la malaltia.

Les voluntàries són dones que han passat pel procés de recuperació física i emocional, i que a través d’aquest programa compartiran la seva experiència amb altres dones que es troben actualment en la mateixa situació que elles van viure.

¿Cómo podemos ayudarte?

Te informamos que los datos de carácter personal que proporciones rellenando el presente formulario serán tratados por Fundación Dexeus Mujer como responsable de esta web. La finalidad de la recogida y tratamiento de estos datos es contactar contigo en referencia a tu solicitud y en caso de que expresamente nos autorices enviarte información sobre actividades, promociones y/o servicios y nuestro boletín informativo periódico. La legitimación se realiza a través del consentimiento del interesado. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos ante el delegado de protección de datos en dpd@dexeus.com así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra política de privacidad.

How can we help you?

We inform you that the personal data that you provide by filling in this form will be treated by Dexeus Mujer Foundation as responsible for this website. The purpose of collecting and processing this data is to contact you regarding your request and in the event that you expressly authorize us to send you information on activities, promotions and / or services and our periodic newsletter. The legitimation is carried out through the consent of the interested party. You can exercise your rights of access, rectification, limitation and delete the data before the data protection officer at dpd@dexeus.com as well as the right to file a claim with a control authority. You can consult the additional and detailed information on Data Protection in our privacy policy.

Com et podem ajudar?

T'informem que les dades de caràcter personal que ens facilitis omplint aquest formulari seran tractades per Fundació Dexeus Dona com a responsable d'aquesta web. La finalitat de la recollida i tractament d'aquestes dades és contactar amb tu en referència a la teva sol·licitud i, en cas que expressament ens hi autoritzis, enviar-te informació sobre activitats, promocions i/o serveis i el nostre butlletí informatiu periòdic. La legitimació es fa a través del consentiment de l'interessat. Podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades davant el delegat de protecció de dades a dpd@dexeus.com, i també podràs exercir el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra política de privacitat.