Sol·licitud d'estades formatives per a ginecòlegs

Coneix-nos - Hospital
 • Alt Risc Obstètric.
 • Ecografia obstètric-ginecològica i Diagnòstic Prenatal.
 • Cirurgia i Ginecologia Endoscòpica.
 • Ginecologia Oncològica i Mastologia.
 • Patologia Cervical / Tracte Genital Inferior.
 • Sòl Pelvià.
 • Diagnòstic Ginecològic per la Imatge.
 • Medicina de la Reproducció.
 • Assessorament Genètic.

Sol·licitud d’estades formatives per a metges especialistes en obstetrícia i ginecología

És imprescindible un bon nivell de l’idioma espanyol per a poder atendre aquest tipus d’assistències.


Requisits:

Les sol·licituds d’estada formativa han de ser remeses adjuntant la següent documentació obligatòria i excloent, completa i en un únic enviament per correu electrònic a campus@dexeus.com, en cas contrari no serà possible avançar en el procediment:

A més, haurà d’aportar el primer dia de la seva estada:

 • Assegurança de responsabilitat civil, per al període de la seva rotació.
 • També serà necessari tenir coberta l’assistència sanitària.

Tarifes vigents:

1 setmana

2 setmanes

3 setmanes

1 mes

2 mesos

3 mesos

690 €

1.120 €

1.510 €

1.900 €

3.350 €

4.360 €

1 setmana

690 €

2 setmanes

1.120 €

3 setmanes

1.510 €

1 mes

1.900 €

2 mesos

3.350 €

3 mesos

4.360 €


Horaris*:

08:30 h – 14:30 h
14:30 h – 20:30 h
*Els horaris de les estades formatives estan condicionats a la disponibilitat i activitat assistencial de cada àrea.


Tramitació:

La Comissió de Docència del Departament d’Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció de Dexeus Dona, es reserva el dret d’acceptar de les sol·licituds d’assistència presentades. A aquest efecte, les sol·licituds seran estudiades, revisades i avaluades, sent comunicat el resultat d’aquest procés de selecció al correu electrònic del sol·licitant.

Una vegada conclòs el període formatiu, s’emetrà un certificat en el qual es farà constar l’avaluació de l’estada formativa com a “satisfactòria” o “no satisfactòria”, sobre la base dels informes que emetin els professionals que han tutelat la seva formació.

Sol·licitud metges residents nacionals en obstetrícia i ginecologia (programa MIR)

Per a sol·licitar una estada formativa i poder dur a terme una rotació externa d’un metge resident (MIR), s’han de seguir els tràmits oficials i necessaris (dins del Programa MIR). Per tant, els indiquem a continuació el procés a seguir:

Des de la secretaria de la Comissió de Docència de l’hospital de la persona interessada, han de remetre, de manera oficial, la petició de rotació externa a la Comissió de Docència d’Hospital Universitari Dexeus en la qual hauran de fer constar totes les dades de la persona interessada, així com el servei/unitat en el qual es desitja sol·licitar la rotació i la data d’aquesta. Aquesta petició ha de dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: docencia.dex@quironsalud.es

En qualsevol cas, poden demanar informació en el següent correu electrònic: campus@dexeus.com

Sol·licitud metges residents estrangers en obstetrícia i ginecologia

És imprescindible un bon nivell de l’idioma espanyol per a poder atendre aquest tipus d’assistències.

L’Hospital Universitari Dexeus és un centre docent que acull a alumnes de diferents universitats catalanes i espanyoles amb les quals tenim concert, alumnes de cursos hands-on, assistents externs (mèdics i biòlegs) d’altres centres en formació, etc. Tot això fa que, tenint en compte que la nostra activitat principal és assistencial, les places siguin molt restringides. És imprescindible un bon nivell de l’idioma espanyol per a poder atendre aquest tipus d’assistències.

L’acceptació d’estades formatives per a residents estrangers queda supeditada a l’obtenció de la corresponent autorització del Ministeri Espanyol de Sanitat i per tant no podrem acceptar la rotació si no ve acompanyada d’aquesta autorització ja que aquesta és l’única via que ens permet acceptar rotacions externes de residents estrangers en el nostre centre, eliminant la possibilitat d’efectuar la rotació com a estada formativa privada.

Les convocatòries d’estades formatives es convoquen en terminis determinats, per tant, és aconsellable revisar les actualitzacions en la web del Ministeri de Sanitat en la qual també es pot accedir a informació complementària:

Web del Ministeri de Sanitat


Estat del termini de sol·licitud d’estades formatives per períodes:

Període comprès entre 1 setembre i 31 de desembre de 2023

Tancat

Període comprès entre 1 de gener i 30 de juny de 2024

Obert *
(Estades Medicina Reproducció: Completes)

Períodes a partir de l’1 de juliol de 2024

Pendent d’obertura pel Ministeri

Períodes a partir de l’1 de gener del 2024

Pendent d’obertura pel Ministeri

* Atenció:
El termini per a la realització de la sol·licitud online i enviament de documentació de la present convocatòria d’Estades Formatives és des de les 10:00 hores del 2 d’octubre, fins a les 14:00 hores del 16 d’octubre de 2023 (hora espanyola).


Requisits:

Les sol·licituds d’estada formativa han de ser remeses adjuntant la següent documentació obligatòria i excloent, completa i en un únic enviament per correu electrònic a campus@dexeus.com, en cas contrari no serà possible avançar en el procediment:

 • Descarregar formulari de sol·licitud (PDF).
 • CV actualitzat.
 • Certificat de Residència.
 • Informe formal de la Institució fent constar les dades de l’interessat i objectius de la rotació.
 • Carta motivacional (opcional).
 • Passaport o document nacional d’identitat.

A més, haurà d’aportar el primer dia de la seva estada:

 • Assegurança de responsabilitat civil, per al període de la seva rotació.
 • També serà necessari tenir coberta l’assistència sanitària.


La durada de la rotació estarà determinada per la disponibilitat de cada Servei (com a norma, no més d’un mes per àrea, amb un màxim de tres mesos en total).


Tramitació:

La Comissió de Docència del Departament d’Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció de Dexeus Dona, es reserva el dret d’acceptar de les sol·licituds d’assistència presentades. A aquest efecte, les sol·licituds seran estudiades, revisades i avaluades, sent comunicat el resultat d’aquest procés de selecció al correu electrònic del sol·licitant.

Una vegada conclòs el període formatiu, s’emetrà un certificat en el qual es farà constar l’avaluació de l’estada formativa com a “satisfactòria” o “no satisfactòria”, sobre la base dels informes que emetin els professionals que han tutelat la seva formació.

¿Cómo podemos ayudarte?

Te informamos que los datos de carácter personal que proporciones rellenando el presente formulario serán tratados por Fundación Dexeus Mujer como responsable de esta web. La finalidad de la recogida y tratamiento de estos datos es contactar contigo en referencia a tu solicitud y en caso de que expresamente nos autorices enviarte información sobre actividades, promociones y/o servicios y nuestro boletín informativo periódico. La legitimación se realiza a través del consentimiento del interesado. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos ante el delegado de protección de datos en dpd@dexeus.com así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra política de privacidad.

How can we help you?

We inform you that the personal data that you provide by filling in this form will be treated by Dexeus Mujer Foundation as responsible for this website. The purpose of collecting and processing this data is to contact you regarding your request and in the event that you expressly authorize us to send you information on activities, promotions and / or services and our periodic newsletter. The legitimation is carried out through the consent of the interested party. You can exercise your rights of access, rectification, limitation and delete the data before the data protection officer at dpd@dexeus.com as well as the right to file a claim with a control authority. You can consult the additional and detailed information on Data Protection in our privacy policy.

Com et podem ajudar?

T'informem que les dades de caràcter personal que ens facilitis omplint aquest formulari seran tractades per Fundació Dexeus Dona com a responsable d'aquesta web. La finalitat de la recollida i tractament d'aquestes dades és contactar amb tu en referència a la teva sol·licitud i, en cas que expressament ens hi autoritzis, enviar-te informació sobre activitats, promocions i/o serveis i el nostre butlletí informatiu periòdic. La legitimació es fa a través del consentiment de l'interessat. Podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades davant el delegat de protecció de dades a dpd@dexeus.com, i també podràs exercir el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra política de privacitat.